Bestuurders Centraal

Bestuurders Centraal

BestuurdersCentraal

Als bestuurder van een vereniging of stichting sta je in deze tijd voor een grote uitdaging. Niet alleen heb je de zorg voor de uitvoering van de activiteiten, maar je hebt ook een belangrijke rol in het toekomstbestendig maken van je organisatie. In de praktijk zien we dat steeds minder mensen de rol van bestuurslid 'oude stijl' oppakken. Tijd om te ontdekken wat wel werkt en successen met elkaar te delen in een sterk sociaal netwerk.  Wijkracht Vrijwilligerswerk wil dit doen met een lokaal netwerk van bestuurders van vrijwilligersorganisaties, ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen. Al deze partijen werken samen met hetzelfde doel: Ondersteuning aanbieden om bestuurlijke vraagstukken op te lossen en de kwaliteit van het bestuurlijk niveau te verhogen.

Startpunt voor BestuurdersCentraal is een vragenlijst, deze is in maart 2024 naar besturen van vrijwilligers organisaties gestuurd.

De uitkomsten van deze vragenlijst werden op 9 april 2024 gepresenteerd tijdens de kick-off BestuurdersCentraal: “Samen Leggen We De Puzzel Van Succes!"
Mark Molenaar van Vereniging NOV gaf een boeiende introductie over BestuurdersCentraal, waarbij de visie centraal stond:  "Bestuurders van verenigingen en stichtingen werken samen om vraag gestuurd te werken en actief oplossingen te zoeken. Samen met partners organiseren we specifieke informatiebijeenkomsten en werken we aan het versterken van het netwerk van bestuurders. Met BestuurdersCentraal bouwen we gezamenlijk aan een sterke en ondersteunende gemeenschap voor bestuurders van verenigingen, stichtingen en bewonersinitiatieven".

De uitkomsten van de enquête BestuurdersCentraal in Hengelo zijn tijdens deze Kick-off bijeenkomst op hoofdthema's gepresenteerd. In het interactieve deel van de avond werden deze hoofdthema's van de Hengelose Enquête besproken aan verschillende praattafels. 

De besproken hoofdthema's: Vernieuwing/innovatie organisatie-activiteiten;  Verjonginging binnen de organisatie; Vrijwilligers werven;  Werven nieuwe leden.                                                                                            Naast deze besproken thema's hebben bestuurders van een groot aantal organisaties in de enquête aangegeven interesse te hebben in extra informatie over wet- en regelgeving (WBTR) en communicatie/nieuwsbrieven.  

Voor wetgeving om de WBTR en communicatie (Canva) organiseren we op korte termijn een aantal informatiebijeenkomsten. Uitnodigingen hiervoor ontvang je via de mail.

Overige vragen voor informatie en uitwisseling worden beantwoord op de volgende manieren:
• Training & kennisuitwisseling
• Inzet van deskundigen en betrokken bestuurders
• Inspiratiesessies
• Een platform waar besturen, bestuurscoaches en experts elkaar direct kunnen vinden.

Advies nodig?
Heeft jouw organisatie een (bestuurlijk) vraagstuk waarbij je advies kunt gebruiken?

Neem contact op met het volgende mailadres voor Hengelo vrijwilligerswerkhengelo@wijkracht.nlNog geen account?
Schrijf je binnen 2 minuten in!
Account aanmaken