Voor organisaties en besturen

Voor organisaties

Voor organisaties die met vrijwilligers werken, bieden wij informatie, advies en ondersteuning. Onze vacaturebank helpt bij het (sneller) vinden van vrijwilligers. Daarnaast helpen wij je met informatie over wetten, regels, maar ook met het goed begeleiden van vrijwilligers.

Met onze Wijkracht Academie bieden wij vrijwilligers de mogelijkheid om trainingen, cursussen of bijeenkomsten te volgen.

Draait uw organisatie/vereniging helemaal op vrijwilligers? Ook dan helpen we je graag waar nodig. Bijvoorbeeld door een bestuur te helpen bij een goede taakverdeling, met het overbrengen van informatie en meer.

Voor organisaties

Bestuurders Centraal Hengelo en Haaksbergen


Als bestuurder van een vereniging of stichting sta je in deze tijd voor een grote uitdaging.

Niet alleen heb je de zorg voor de uitvoering van de activiteiten, maar je hebt ook een belangrijke rol in het toekomstbestendig maken van je organisatie. In de praktijk zien we dat steeds minder mensen de rol van bestuurslid 'oude stijl' oppakken. Tijd om te ontdekken wat wel werkt en sucessen met elkaar te delen in een sterk sociaal netwerk.

Wijkracht Vrijwilligerswerk Hengelo en Haaksbergen start in 2024 met een speciaal aanbod voor besturen onder de noemer Bestuurders Centraal.

Startpunt voor Bestuurders Centraal is een vragenlijst, deze wordt naar de organisaties gestuurd die bij ons bekend zijn.

Ons bestand is echter niet compleet, dus mocht je deze niet ontvangen hebben kun je tm 12 maart 2024 op één van de onderstaande linken klikken om deze in te vullen. Bij voorbaat hartelijk dank!

De link voor de vragenlijst Hengelo is:

Enquête BestuurdersCentraal, inzicht in vragen en aanwezige kennis Survey (surveymonkey.com)

De link voor de vragenlijst Haaksberen is:

Enquête BestuurdersCentraal Haaksbergen, inzicht in vragen en aanwezige kennis Survey (surveymonkey.com)

Aanbod Bestuurders Centraal
BestuurdersCentraal is een lokaal netwerk van bestuurders van vrijwilligersorganisaties, ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen. Al deze partijen werken samen met hetzelfde doel: ondersteuning aanbieden om bestuurlijke vraagstukken op te lossen en de kwaliteit van het bestuurlijk niveau te verhogen.

Dit doen we op de volgende manieren:
• Training & kennisuitwisseling
• Inzet van deskundigen en betrokken bestuurders
• Inspiatiesessies
• Een platform waar besturen, bestuurscoaches en experts elkaar direct kunnen vinden.

Advies nodig?
Heeft jouw organisatie of probleem of een (bestuurlijk) vraagstuk waarbij je advies kunt gebruiken?

Neem contact op met het volgende mailadres voor Hengelo vrijwilligerswerkhengelo@wijkracht.nl

of met het mailadres voor Haaksbergen: vrijwilligerswerkhaaksbergen@wijkracht.nl

Startbijeenkomst Bestuurders Centraal Hengelo

De startbijeenkoms voor Hengelo is op 9 april om 19.00 uur in Wijkcentrum de Hengelose Es. Geïnteresseerd? Je bent van harte welkom! en kunt je onder de noemer van 'Startbijeenkomst Bestuurders Centraal' opgeven via: vrijwilligerswerkhengelo@wijkracht.nlNog geen account?
Schrijf je binnen 2 minuten in!
Account aanmaken