Voorzitter Cultureel Podium Bornse Synagoge
Vacature
Vacature titel
Voorzitter Cultureel Podium Bornse Synagoge
Interessegebied
Bestuurlijk
Omschrijving vacature

Profielschets voorzitter Cultureel Podium Bornse Synagoge

De voorzitter van Cultureel Podium Bornse Synagoge is de voorzitter van twee stichtingen: Stichting Cultureel Podium Bornse Synagoge en Stichting Gebouw de Bornse Synagoge.

  • Stichting Cultureel Podium heeft als doel het organiseren of doen organiseren van culturele en educatieve activiteiten, in brede zin, met inachtneming van de voorgeschiedenis van het gebouw.
  • Stichting Gebouw de Bornse Synagoge zet zich in voor de instandhouding, het beheer en onderhoud van het gebouw.

Ook derden kunnen gebruik maken van het gebouw voor bijeenkomsten en activiteiten die passen binnen de doelstellingen van de stichting.

De voorzitter:

  • is het gezicht van de stichtingen en vertegenwoordigt deze bij interne en externe contacten.
  • leidt het bestuur en ziet er bijvoorbeeld op toe dat het beleidsplan van de stichtingen wordt uitgevoerd.
  • zorgt binnen het bestuur voor een optimale samenwerking, financiering en facilitering van de werkgroepen zodat deze geen belemmeringen ondervinden in de programmering. 
  • delegeert daartoe taken, coördineert de verschillende activiteiten binnen de stichtingen en neemt initiatieven.
  • zorgt samen met de secretaris en penningmeester voor een gezonde organisatie en exploitatie van de stichtingen Cultureel Podium en Gebouw de Bornse Synagoge.
  • zorgt ervoor op de hoogte te blijven van (beleids)ontwikkelingen binnen Borne op het gebied van cultuur, maar ook voor wat betreft regelingen en nieuwe initiatieven die de organisatie betreffen. Voorbeelden zijn momenteel de Energietransitie, Euregionale samenwerking en samenwerking van organisaties binnen oud Borne.
  • zorgt samen met de penningmeester voor een gezonde financiële basis. Zij/hij neemt met onder andere de vertegenwoordiger van de werkgroep PR/communicatie binnen de organisatie initiatieven die bijdragen aan het financiële welzijn van de stichtingen.
  • leidt de algemene en bestuursvergaderingen en ziet erop toe dat er een agenda is waarvan alle punten tijdens de vergadering worden besproken. De vergaderstructuur is zodanig ingericht dat vertegenwoordigers van de werkgroepen aanwezig zijn.

Bijzondere aandacht is er voor de monumentenstatus, het culturele erfgoed en de historie van Joods Borne.

Het bestuur bestaat uit een zevental leden: het dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester en vertegenwoordigers van de werkgroepen Exposities, Lezingen/Voorstellingen, Muziek en PR/communicatie.

Daarnaast bestaan de werkgroepen uit meerdere vrijwilligers.

Gemiddeld wordt er 8 keer per jaar vergaderd met daarnaast nog een algemene vergadering voor alle vrijwilligers.

Meer informatie over de stichtingen, de geschiedenis en het doel is te vinden op de website (www.bornsesynagoge.nl).

Plaats & Tijd
Locatie
Borne
Dagen
in overleg
Frequentie
In overleg
Organisatie
Naam organisatie
Cultureel Podium Bornse Synagoge
Contactpersoon vacature
Cato van der Bij
Telefoonnummer contactpersoon vacature
0742665296
E-mail contactpersoon vacature
cvanderbij@planet.nl
Wenselijk voor de vacature
VOG
Nee
Vrijwilligersovereenkomst
Nee
Verzekering
Ja
Auto
Nee
Rijbewijs
Nee

Vragen over deze vacature?

Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan gerust eens contact met ons op.

Cultureel Podium Bornse Synagoge

Cultureel Podium Bornse Synagoge

Organiseren van culturele en educatieve activiteiten

Deel deze vacature

Hieronder kunt u de vacature delen!

Nog geen account?
Schrijf je binnen 2 minuten in!
Account aanmaken